Verslag


Een verslag is eigenlijk niets meer of minder dan een document dat de bedoeling heeft informatie te rapporteren. Van belang hierbij is een zekere structurele indeling, die sterk afhankelijk is van het doel waarvoor het verslag wordt geschreven. Verslagen worden voornamelijk gebruikt in de gezondheidszorg, de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs. Een verslag moet in beknopte vorm de lezer een inzicht geven in het onderzoek dat is uitgevoerd, of in de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, alsmede de conclusies die daaruit worden getrokken. Dat betekent: een overzichtelijke indeling, een logische gedachtegang en vermelding van alle relevante gegevens.

Inleiding Artikel Scriptie Brochure Verslag Culinair Persbericht Speeches Sollicitatiebrieven Internet en websites