" />

 

 

 

Persbericht


Een persbericht is een geschreven bericht dat u naar de media (dag- en weekbaden, omroep, wijkkrant, enz.) stuurt met de bedoeling dat het geplaatst wordt. U probeert op die manier aandacht te krijgen voor een gebeurtenis die u belangrijk vindt. Dat kan het uitbrengen van een jaarverslag of begroting zijn, de opening van een pand, de start van een nieuwe activiteit , een belangrijk aankomend jubileum, enz.
Of uw persbericht daadwerkelijk wordt geplaatst is uiteraard de verantwoordelijkheid van de betreffende redactie en afhankelijk van de nieuwswaarde, maar vooral van de inhoud van uw bericht.
Het persbericht moet dan ook die informatie bevatten die de journalist of redactie aanzet tot publicatie van uw onderwerp. Punten die het nieuws vormen en de nieuwsgierigheid moeten opwekken. Vanzelfsprekend is dit sterk afhankelijk van de schrijfstijl, de logische opbouw van de tekst en de volledigheid van de inhoud.

Inleiding Artikel Scriptie Brochure Verslag Culinair Persbericht Speeches Sollicitatiebrieven Internet en websites