Brochure


Eigenlijk is een brochure niets meer dan een boekje in gedrukte vorm en van geringe omvang, bedoeld om in een paar pagina’s de lezer te informeren.
Daarbij zijn de lay-out en vooral de illustraties van groot belang. Een goede brochure daagt de lezer uit om het open te slaan en te lezen.
Maar is er is meer: de interesse van de lezer moet geprikkeld blijven, dus lange stukken tekst en moeilijk taalgebruik maken een brochure in het algemeen niet-leesbaar. Heldere taal, inspirerend en actief geschreven zijn dan ook belangrijke voorwaarden.
Uiteraard moet eerst vastgesteld worden waar de brochure over gaat; welke onderwerpen moeten aan de orde komen? Uit welke bronnen kan informatie worden gehaald, en vooral: voor wie is de brochure bedoeld en wat moet uw brochure bij hen teweeg brengen? Op die manier krijgt een brochure een uitstraling die het aantrekkelijk maakt om te lezen, zodat u uw doel bereikt.

Inleiding Artikel Scriptie Brochure Verslag Culinair Persbericht Speeches Sollicitatiebrieven Internet en websites