Artikel


Een redactioneel stuk over een specifiek onderwerp in een krant of tijdschrift moet helder en goed leesbaar worden geschreven, zodat de lezer van begin tot eind geboeid blijft. Uit onderzoek is gebleken dat verreweg in de meeste gevallen slechts 50% van de tekst daadwerkelijk met aandacht wordt gelezen. Daarna haakt de lezer af; zijn ogen dwalen onwillekeurig door de rest van het artikel; hier en daar wordt nog een alinea of slechts de laatste regels gelezen.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een goed geschreven artikel beschrijft het betreffende onderwerp ‘to the point’, is niet te lang en blijft boeien.

Inleiding Artikel Scriptie Brochure Verslag Culinair Persbericht Speeches Sollicitatiebrieven Internet en websites