Inleiding tekst


De ene tekst is de andere niet. Maar ook is de ene schrijver de andere niet!
Sommigen beweren dat ‘iedereen kan schrijven’. Ik moet dit op grond van mijn ervaring helaas  bestrijden.
Een onderdeel van de leidinggevende functies die ik tijdens mijn werkzame leven heb bekleed was het werven van personeel. Dat betekent dat in voorkomende gevallen sollicitanten met hun (toen nog handgeschreven) brief probeerden duidelijk te maken waarom juist zíj de allerbeste kandidaat voor de functie waren. Jammer genoeg was in de meeste gevallen de sollicitatiebrief ver beneden de maat. Vaak ontbrak het aan een logische volgorde van de informatie die men wilde verstrekken en was men onvoldoende in staat om een goede motivatie voor de begeerde functie uiteen te zetten. Taalkundig rammelde het aan vele kanten en in de ergste gevallen wemelde het zelfs van de spelfouten en was het een grammaticale chaos. En dat allemaal in een brief die belangrijk kan zijn voor je verdere toekomst!
Zelfs heb ik vele beleidsrapporten en zakelijke rapporten onder ogen gekregen waar een taalgevoelig mens het plaatsvervangend schaamrood van op z’n kaken krijgt! En dan te bedenken dat op basis dergelijke schrijverij vaak belangrijke beslissingen moeten worden genomen!
Ook op culinair gebied zou ik het liefst met de taalkundige bezem door de kookboeken, menukaarten of websites van talrijke restaurants (ook de gerenommeerde!) willen gaan. Culinaire hoogstandjes maken is één vak, maar een geheel ander vak is het schrijven erover zonder spelfouten en met gebruikmaking van de juiste terminologie.
Natuurlijk kun je leren om doeltreffender, doelgerichter, zakelijker of juist luchtiger of grappiger, maar vooral taalkundig en grammaticaal beter te schrijven. Cursussen genoeg. Maar er is ook zoiets als gevoel voor taal.
Een stuk tekst lezen en dat dan onmiddellijk je oog valt op de spellings- of grammaticafouten. En niet alleen dát; er bestaat ook zoiets als taalstijl. Onjuiste herhalingen (aan al die sportuitzendingen, daar heb ik een hekel aan), contaminatie (deze tafel kost duur), pleonasme ((hij heeft zijn werk weer hervat), tautologie (natuurlijk controleren we uiteraard alles), foutieve verwijswoorden (een contract die veel onduidelijkheden bevatte), het komt in ‘alle rangen en standen’ voor.
Ik heb op deze website getracht de meest voorkomende soorten schrijverij kort samen te vatten en daarbij gewezen op de verschillende belangrijke aandachtspunten.
Zullen we eerlijk zijn? Ieder zijn vak! Een student is niet per definitie een schrijver; een kok, makelaar, organisator, sollicitant of websiteontwerper evenmin!

Laat mij gerust voor u het schrijfwerk doen……………; professioneel, volgens uw wensen, snel en tegen een zeer redelijk tarief.

Inleiding Artikel Scriptie Brochure Verslag Culinair Persbericht Speeches Sollicitatiebrieven Internet en websites