Welkom bij Ad Groenendaal


Over mezelf en de taal  

Ik ben Ad Groenendaal en mijn leven lang geïnteresseerd in het fenomeen ‘taal’.
Tijdens mijn jeugd werd op school de Nederlandse taal op een gedegen manier onderwezen; het was een van de belangrijkste vakken; de moedertaal moest je immers foutloos kunnen spreken en schrijven.
Helaas is in de loop der jaren een forse taalverloedering opgetreden. Taal wordt op school minder belangrijk gevonden dan voorheen; in de praktijk blijkt dat veel mensen niet in staat zijn om enkele zinnen foutloos Nederlands te schrijven; de ‘d’-s en ‘t’-s vliegen links en rechts om je oren en men heeft geen idee hoe de juiste vervoeging van een werkwoord gespeld dient te worden.
Jonge mensen groeien op met chat- en sms-taal, een manier om woorden af te korten of een woord te schrijven zoals je het hoort, het gebruik van cijfers in woorden, dubbele klinkers of medeklinkers of klinkers weglaten, hoofd- en kleine letters door elkaar, enz.
Het levert voor jongeren het gevaar op dat ze op den duur niet meer weten hoe een zin grammaticaal in elkaar zit en hoe de correcte spelling eigenlijk zou moeten zijn. Bovendien is gebleken dat ook voor onderwijzers in opleiding, naast het rekenen, de juiste spelling van de Nederlandse taal vaak een groot probleem is.
Kortom: de realiteit laat zien dat veel Nederlanders niet weten hoe ze hun eigen taal correct moeten schrijven en dat stemt niet tot vrolijkheid.
Taal is een van de belangrijkste communicatiemiddelen waarover we beschikken. Taal bestaat uit twee delen: de dingen die we zeggen en de manier waarop we dat doen, maar hoe schrijft u dat nu zó dat een ander u begrijpt? Schrijven is per slot van rekening ‘spreken op papier’.
Een goed geschreven stuk moet gelezen kunnen worden alsof de schrijver met de lezer praat. Immers, het gaat er toch om dat we met de geschreven teksten andere mensen willen bereiken?
Dat kan op een eenvoudige manier; goed schrijven is meestal niet een kwestie van een grote woordenschat, maar wel van het vasthouden aan de boodschap die overgebracht moet worden. Geen lange, ingewikkelde zinnen, maar misschien juist de kunst van het weglaten. En natuurlijk door het taalgebruik af te stemmen op de doelgroep, juist díe mensen die u probeert te bereiken. Uiteraard dit alles in de juiste spelling (teksten moeten foutloos zijn) en met gebruik van de correcte grammatica.
De spellingscontrole die zich op de computer bevindt is daarbij echt niet voldoende.
Schrijven en alles wat daaraan vooraf gaat doe ik graag. Niet alleen beroepsmatig maar ook in de vrije tijd heb ik veel geschreven en altijd met veel plezier.

Een greep uit mijn meest recente schrijverij:
* Teksten en foto's website gemeente Zoetermeer, project 'Socialsofa's'.
* Nieuwsblad Zoetermeer, drie jaar redacteur en fotograaf, talloze artikelen van zeer uiteenlopende aard.
* Kookboek: ‘Koken als God in Frankrijk’, van chefkok Carlo Straver
* Kunstagenda ‘Kunst en Cultuur Zoetermeer’, Kunst in openbare ruimten